« Wróć

OBIERACZKA CEBULI TYP ODC–10

OBIERACZKA CEBULI TYP ODC–10

Przeznaczenie:

Obieraczka cebuli jest jednotorową maszyną do obierania cebuli „na biało”. Urządzenie o unikalnej konstrukcji, przeznaczone do obsługi przez dwie osoby, o minimalnym zaangażowaniu energii elektrycznej, w którym występują następujące operacje obróbki cebuli, zalecana wielkość 35-85 mm.

Budowa:

Obieraczka cebuli zbudowana jest ze standardowych profili aluminiowych w technice połączeń specjalnych. W skład urządzenia wchodzi przenośnik z obrotowymi gniazdami osadzania cebuli, z systemem odcinająco – nacinającym oraz z wstępnym odrywaniem łuski sprężonym powietrzem (nożem pneumatycznym). Dalej cebule wpadają w sekcję dokładnego oczyszczania wirującymi szczotkami i nożami pneumatycznymi, ułatwiające usuwanie łuski. Noże pneumatyczne działają w systemie impulsowym.

 

Główne podzespoły:

1. przenośnik z gniazdami osadzania cebuli.

2. sekcja obcinania i nacinania wraz z pneumatycznym nożem wspomagającym odrywanie łuski.

3. sekcja dokładnego oczyszczania cebuli, wirującymi szczotkami z pneumatycznym nożem.

4. szafka zasilania i sterowania elektrycznego.

5. przenośnik taśmowy odbierający odpady łuski z procesu obierania cebuli.

 

Parametry techniczne:

Gabaryty: długość – 2,6 m, szerokość – 0,7 m, wysokość 1,5 m. długość części zadawania surowca – 0,5 m wysokość zadawania surowca – 1,1 m,

Wydajność – regulowana 1800 – 4200 sztuk/h. przy dwuosobowej obsłudze.

Zapotrzebowanie mocy (łącznie z kompresorem) – ok. 2 - 3 kW.

Zapotrzebowanie powietrza o ciśnieniu 8 bar – ok. 150-350 litrów/min.

Zalecane urządzenia tworzące linię obróbczą: zasobnik buforowy na podawaniu cebul na obieraczkę oraz przenośnik inspekcyjny do kontroli i doczyszczania ręcznego obieranego surowca. 

 

Zasada działania:

Urządzenie do obierania cebuli na „biało” posiada przenośnik o ruchu postępowym z gniazdami do osadzania cebuli, podający umieszczone w nich cebule do zespołu odcinająco-nacinającego z mechanizmem obrotowym.

Zespół odcinająco-nacinający, nad którym umieszczony jest współbieżny docisk taśmowy cebuli do gniazda, trafia częścią naciową i korzeniową na pionowe noże odcinające, które zajmują pozycję odcinania części naciowej i korzeniowej kopiowane w zależności od wielkości cebuli mechanizmem rolkowo-równoległo-bokowym, umożliwiającą najkorzystniejszą grubość odcinania. Po odcinaniu części korzeniowo-naciowej, gniazda obracają się w osi pionowej i następuje obustronne nacinanie nożami poziomymi, łącznie z uruchomieniem noża pneumatycznego w postaci nadmuchu z dyszy powietrznej w miejscu nacięcia łuski powodującej wstępne oderwanie łuski zewnętrznej.

Zespół oczyszczający z wirującymi szczotkami wprowadza cebulę w szybki ruch obrotowy z systemem kolejnych pneumatycznych noży i dokonuje oczyszczania cebuli z łuski. Znajdujący się nad szczotkami przenośnik taśmowy z zabierakami reguluje szybkość i intensywność usuwania łuski z cebuli w zespole oczyszczającym.

Powstająca z oczyszczania cebuli łuska odprowadzana jest poza urządzenie przenośnikiem taśmowym odbierającym odpady łuski.

 

 

UWAGA: Urządzenie zgłoszone do Urzędu Patentowego RP pod numerem P. 445834.

Więcej szczegółów na stronie https://obieranie.cebuli.eu