« Wróć

Uniwersalna linia do kapusty kwaszonej

PRZEZNACZENIE:

Linia przeznaczona jest do przygotowania surowca z kapusty do kwaszenia w silosach, beczkach, kontenerach itp. Przygotowanie polega na usunięciu lub rozdrobnieniu głąba w kapuście i podanie jej do szatkownika. Po szatkowaniu, przenonśik odbierający spod szatkownika, podaje krajankę do kontenera. Wcześniej na przenonśiku zamontowane są pracujące automatycznie dozownik soli i krajalnica marchwi (wiórkownica). Tak przygotowany surowiec może być podawany do mieszalnika lub kontenera w którym odbywa się dalszy ciąg procesu kwaszenia wcześniej przygotowanej krajanki. Wydajność linii 6-9 t/h, obsługa 2 – 4 pracowników, moc zainstalowana – ok. 8 kW

OPIS URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD LINII:

Wygławiacz automatyczny typ WA-02, służy do rozdrabniania lub usuwania głąba kapusty Dwóch pracowników obsługi zadaje kapustę odpowiednio ustawioną na przenonśik i rozdrabnianie lub usuwanie głąba odbywa się automatycznie. Dalej kapusta wpada do szatkownika. Wydajność regulowana 1200 do 2400 główek.

Szatkownik typ SZ-02, odbiera kapustę z wygławiacza i szatkuje na grubość ok. 1,2 mm. Jest krajalnicą dwunapędową, gdzie tarcza tnąca obraca się w przeciwnym kierunku, jak obracające się zabieraki, co powoduje równomierne rozłożenie krajanki na przenonśiku odbierającym spod szatkownika, co umożliwia mechanizację dodawania soli i marchwi do szatkowanej kapusty. Średnica tarczy tnącej – 900 mm, wydajność do 9 t/h. Moc zainstalowana – ok. 3,0 kW.

Przenonśik odbierający PE 0,7X3,5 – odbiera krajankę z szatkownika i podaje do dalszego procesu (np. mieszalnika lub kontenera). Szerokość taśmy 0,7 m i długość 3,5 m, taśma biała poliuretanowa, prędkość taśmy 0,2 m/s, wysokość podawania około 1,7 m. Na przenonśiku zamontowana jest krajalnica marchwi typ KM – 13 (wiórkownica) zasilana i sterowana ze wspólnej szafy sterowniczej. Działa automatycznie podając wiórki marchwi proporcjonalnie do szatkowanej kapusty w ilości 2-3%. wagowych krajanki kapusty. Na przenonśiku zamontowany jest również dozownik soli typ DP - 05 zasilany i sterowany ze wspólnej szafy sterowniczej. Działa automatycznie podając sól proporcjonalnie do szatkowanej kapusty w ilości 1,5 -3,0 % wagowych krajanki kapusty.

Mieszalnik bębnowy typ MB – 69, współpracuje z przenonśikiem odbierającym krajankę spod szatkownika, Działa w ruchu ciągłym mieszając krajankę kapusty z solą i wiórkami kapusty. Poprzez obracający się bęben mieszalnika następuje zmieszanie wszystkich składników krajanki i podanie jej do kontenerów i dalszego procesu kwaszenia kapusty Wydajność dopasowana do wydajności linii do 9 t/h i regulowana katem pracy mieszalnika.